Przygotuj:

  • Korale
  • Tasiemkę
  • Grubą nić (mulinę) z igłą

Wykonanie:

Przez igłę z nawleczoną nicią przeciągaj na zmianę tasiemkę (tworząc pętlę z prawej strony), koralik, tasiemkę (tworząc pętlę z lewej strony), koralik itd. Pętle z tasiemki wykonuj od największej do najmniejszej stopniowo przesuwając się do szczytu choinki. Na końcu zawiąż nić w supeł tworząc uchwyt do powieszenia choinki.

Cel:

  • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Doskonalenie manipulacji – shift
  • Doskonalenie chwytu pęsetowego
  • Kształtowanie otwartej przestrzeni między kciukiem a palcem wskazującym.
achoinka-z-korali-i-tasiemki_lm
a
Reklama