Polityka Prywatności

Facebook – FB Smart Hand Model

plakat 23,24.04, 7,8.05

Agnieszka

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutką i pedagogiem specjalnym. Od wielu lat pracuję z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniem układu nerwowego, ze spectrum  autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi. Dla nich ciągle się uczę, poszukując nowych metod pracy, aby uzyskać lepsze efekty terapii. Zależy mi na tym, żeby  proponowane działania terapeutyczne poprawiły funkcjonowanie sensomotoryczne każdego dziecka, umożliwiając czerpanie radości z dzieciństwa. Sprawność manipulacji oraz umiejętność przełożenia jej na efektywne pisanie na początku edukacji szkolnej stały się w ostatnim czasie głównym obszarem moich zainteresowań. Doświadczenia wyniesione z pracy z dziećmi przekazuję studentom oraz uczestnikom kursu „Diagnoza i terapia ręki u dzieci”.

aOLYMPUS DIGITAL CAMERA
a

Klaudia

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem, pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz doktorem nauk społecznych. Specjalizuję się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Nawiązanie komunikacji z moimi małymi pacjentami inspiruje mnie do ciągłych poszukiwań nowych metod i sposobów pracy, dzięki czemu łatwiej zmotywować dziecko do zainicjowania kontaktu i wyrażania własnych pragnień. Biorę udział w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach, jestem autorką publikacji w specjalistycznych czasopismach i książkach. Chcąc sprostać zainteresowaniom współczesnych dzieci i młodzieży stosuję nowoczesne technologie w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną np. ekrany dotykowe, układy sprzężonych kamer. Urządzenia te, wpływają nie tylko na poprawę komunikowania się, ale również na funkcjonowanie wzrokowe i ruchowe, zwłaszcza w obrębie małej motoryki.

aOLYMPUS DIGITAL CAMERA
a

Nasza współprac zaczęła się tak…..

Wspólnie stworzyłyśmy innowacyjny program terapii pt.: „Rozwijanie mowy poprzez ruch”, którego założenia i efekty zostały opublikowane w czasopiśmie „Szkoła Specjalna”. Realizowałyśmy go przez okres kilku lat z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami w efektywnej komunikacji. Efekty programu zachęciły nas do kontynuowania współpracy. Okazało się również, że wiedza i doświadczenie każdej z nas, z pozoru zupełnie z różnych dziedzin oraz wspólne pomysły terapeutyczne korzystnie wpłynęły na uzyskanie celów programu.
W trakcie realizacji programu, zainteresowałyśmy się związkiem pomiędzy mową a dużą i małą motoryką. Wnioskując z praktycznych doświadczeń, umiejętności wyniesionych z różnych szkoleń, a także studiując dostępną literaturę dziś proponujemy model usprawniania małej motoryki, który nazwałyśmy Smart Hand Model. Proponowany model ma pomóc w rozwiązaniu trudności dziecka dzięki wsparciu poszczególnych sfer rozwojowych, po kolei i z rozwagą. Dzięki czemu każde dziecko systematycznie poprawia przyczyny nieprawidłowości. W efekcie chętnie podejmuje próby wykonywania dotąd trudnych, czasami znienawidzonych czynności. Zachęcone efektami takiego podejścia chcemy propagować go wśród polskich dzieci, nauczycieli i terapeutów. W tym celu opisałyśmy Smart Hand Model w książce, która wkrótce zostanie wydana oraz przygotowałyśmy kurs „Diagnoza i terapia ręki u dzieci” na który serdecznie zapraszamy.

kl_ag

Książka

shm_book

SMART HAND MODEL. Diagnoza i terapia ręki u dzieci