Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu:

Diagnoza i terapia ręki u dzieci – I i II stopień”

prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres  e-mail:

kmpiotrowska@wp.pl lub ihop.kontakt@gmail.com

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z:

 1. Prawidłowym rozwojem ruchowym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem czynności motorycznych ręki.
 2. Diagnozą funkcji ręki.
 3. Tworzeniem planu terapii dla dzieci z nieprawidłowościami w zakresie funkcji ręki.

Prowadzący:

Agnieszka Żychowicz – fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny.

Klaudia Piotrowska-Madej  neurologopeda, pedagog specjalny, przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta metody F.Warnkego.

Zakres programowy szkolenia:

 1. Podstawy rozwoju ruchowego człowieka.
 2. Anatomia i fizjologia ręki.
 3. Rozwój chwytu.
 4. Funkcja manipulacyjna ręki.
 5. Wpływ procesów przetwarzania sensorycznego na funkcje ręki.
 6. Wpływ percepcji wzrokowej na funkcje ręki (na umiejętności grafomotoryczne i pisanie).
 7. Rozwój umiejętności grafomotorycznych.
 8. Przyczyny nieprawidłowego chwytu.
 9. Badanie funkcji ręki.
 10. Terapia funkcji ręki.

Forma: 

Wykład, warsztat.

Liczba osób: 

16

Czas trwania:

I stopień: sobota, niedziela (2 dni)

II stopień: sobota, niedziela (2 dni)

32 godziny dydaktyczne.

 Terminy i aktualne koszty:

I stopień:  27 –  28.04.2019 (koszt: 400 PLN)

II stopień: 08 – 09.06.2019 (koszt: 350 PLN)

Miejsce:

Kraków, ul. Zamoyskiego 100

Adresaci:

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci.

Uczestnicy otrzymają:

 1. Certyfikat o ukończeniu I i II stopnia szkolenia

Ukończenie I stopnia szkolenia uprawnia do prowadzenia zajęć pedagogicznych z wykorzystaniem elementów diagnozy i terapii ręki u dzieci według autorskiego modelu  Smart Hand Model © – diagnoza i terapia ręki u dzieci.

Ukończenie II stopnia szkolenia uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii według autorskiego modelu  Smart Hand Model©- diagnoza i terapia ręki u dzieci.

2. Materiały dydaktyczne  „Diagnoza i terapia ręki u dziecka”,

3. Poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o wygodny strój oraz obuwie na zmianę.

shm_na_strone_rzadek

________________________________________________

Reklamy