Po co nam percepcja czuciowa w rysowaniu, pisaniu i czynnościach samoobsługowych?

Być może niektórzy zastanawiają się co wspólnego ma czucie z pisaniem i dlaczego należy je rozwijać?

W kilku zdaniach można to ująć tak:

  1. Mówiąc o percepcji czuciowej myślimy o dotyku (czuciu powierzchownym) i propriorecepcji (czuciu  mięśniowym), dwóch zmysłach zależnych od siebie  w działaniu.
  2. Nasz dotyk pozwala określić jaka jest struktura, wielkość i kształt tego co trzymamy.
  3. Dzięki proprioreceptorom znajdującym się w naszych mięśniach i ścięgnach i stawach nasze palce wiedzą jaką pozycję przyjąć, aby skutecznie chwycić przedmiot oraz dostosować nacisk palców do wymogów wykonywanej czynności.

Ucząc się wykonywania nowej czynności każdy z nas angażuje te dwa zmysły, aby mózg mógł zdecydować w jaki sposób pokierować naszym ciałem, by  wykonać odpowiedni ruch. W naturalnym rozwoju dzieci uczą się różnicować swoje odczucia poprzez doświadczenia, a więc zabawę i kierowane aktywności w trakcie zajęć np. przedszkolnych. Dzięki nim skutecznie manipulują przedmiotami, posługują się narzędziami i poznają cechy przedmiotów, które wykorzystają w procesie uczenia się.   Deficyty percepcyjne będą wpływały  na umiejętności koordynacyjne potrzebne w sprawnym wykonywaniu czynności życia codziennego oraz na czytelność i szybkość pisania.

Poniżej przedstawiamy propozycje aktywności, które można wykorzystywać zarówno do terapii jak i w naturalnym wspieraniu rozwoju każdego dziecka. We wszystkich wskazujemy korzyści terapeutyczne, jakie można osiągnąć realizując te aktywności. Zachęcamy do eksperymentowania, modyfikowania i rozwijania naszych pomysłów!

Reklama