Po co nam percepcja wzrokowa w rysowaniu, pisaniu i czynnościach samoobsługowych?

Oto kilka argumentów, dlaczego warto stosować ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową w terapii ręki:

  1. Prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku pozwala nam:
  • Orientować się w przestrzeni,
  • Poruszać się,
  • Wykonywać czynności dnia codziennego,
  • Zdobywać wiedzę podczas wiedzę podczas kolejnych etapów edukacji (rysowanie, czytanie, pisanie, nauka w szkole).
  1. Podczas rysowania oraz pisania łączymy pracę ręki i oka. Każdy, kto pisze na kartce lub rysuje kontroluje swoje działania wzrokiem. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, bo o niej teraz piszemy jest jedną z pięciu elementów percepcji wzrokowej.
  2. Percepcja wzrokowa pozwala nam rozpoznawać i rozróżniać rzeczy, które widzimy w swoim otoczeniu oraz nadawać im znaczenie w oparciu o nasze poprzednie doświadczenia. Percepcja wzrokowa uczestniczy niemal we wszystkich działaniach dziecka i dorosłego człowieka.

Poniżej proponujemy kilka ćwiczeń, które w sposób atrakcyjny i przyjemny wpłyną korzystnie na percepcję wzrokową naszego dziecka:

Reklama