Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji werbalnej oraz alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem szkolenia jest zapoznanie z oddziaływaniami terapeutycznymi  w zakresie rozwijania mowy oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszącym im zaburzeniom w zakresie umiejętności porozumiewania się.

Instruktor prowadzący: Klaudia Piotrowska-Madej – neurologopeda, oligofrenopedagogog, pedagog przedszkolny, terapeuta SI, terapeuta behawioralny, terapeuta metody Warnke, doktor nauk społecznych. Specjalizuje się w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Nawiązanie komunikacji z pacjentami jest inspiracją do ciągłych poszukiwań nowych metod i sposobów pracy, dzięki którym łatwiej zmotywować dziecko do zainicjowania kontaktu i wyrażania własnych pragnień. Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji, jest autorką publikacji w specjalistycznych czasopismach i książkach. Chcąc sprostać zainteresowaniom współczesnych dzieci i młodzieży stosuje nowoczesne technologie w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami, a także prowadząc szkolenia dla nauczycieli.

Program szkolenia – 9 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych

Tematyka szkolenia:

 • Komunikowanie się jako proces wymiany informacji.
 • Mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie komunikacji werbalnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Tworzenie pomocy do zajęć rozwijających umiejętności komunikowania się w praktyce terapeutycznej.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii dzieci.
 • Podstawy wybranych metod AAC:
 • Symbole graficzne PCS,
 • Program językowy Makaron,
 • Program do komunikacji Mówik,
 • Procedura PECS.
 • Przydatne oprogramowanie i sprzęty wykorzystywane w AAC (np. komunikatory, tablety).
 • Tworzenie pomocy do komunikacji alternatywnej w praktyce terapeutycznej.

Uczestnik otrzymuje:

 • skrypt z materiałami szkoleniowymi
 • kartę diagnostyczną rozwoju mowy i umiejętności komunikowania się
 • własnoręcznie wykonane pomoce do zajęć.

 Termin szkolenia:

09 Maj 2020  Zapisy możliwe tutaj

Godziny szkolenia:

 • 08:00 – 16.00

Koszt szkolenia:

 • 250 zł
 • przy wpłacie do końca Marca cena wynosi 220 zł.

Minimalna ilość osób na szkoleniu 10 osób.

Regulamin szkoleń

Reklama